Sunday, October 23, 2016

My first analog Synthesizer


Published on Oct 23, 2016 mas2477

"Oto mój pierwszy dzień z odpalonym Analogiem. Wiele rzeczy jeszcze nie zrobione: brak synchronizacji polifonii (co słychać), Nie zestrojone do końca VCO i kilka innych drobiazgów, ale już coś jest :)"

Googlish:

"This is my first day with the analog is rebuffed. Many things are not taken: the lack of synchronization of polyphony (what you hear), not tuned to the end of the VCO and some other stuff, but something is :)"

No comments:

Post a Comment